Cadastru gratuit pentru întreaga țară | Până în 2023 vor fi intabulate toate imobilele din România

Programul aprobat recent de Guvern vizează toate casele şi terenurile (intravilane şi extravilane) din ţară, atât cele aparţinând statului, cât şi cele aflate în proprietate privată. Este cel mai mare proiect de acest gen din ultimii 150 de ani. Guvernul a aprobat H.G. nr. 294/2015 privind Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023. Obiectivul […]